Trans-Sped beszerzési gyakorlata

Trans-Sped beszerzési gyakorlata
Alkalmazott integrált vállalatirányítási megközelítésünkben a beszerzési folyamatok a vállalati célok elérését szolgálják, és azokat a vállalatirányítási keretrendszerrel összehangolva kezeljük.

A vállalatirányítás részeként beszerzési tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk az ESG- szemléletre, és a gazdaságosságot is szem előtt tartó beszerzéseink során különös hangsúlyt fektetünk a beszerzési folyamat transzparenciájára, annak ellenőrizhetőségére és tisztaságára. Az ún. Általános Szerződési Feltételek dokumentum minden, a Trans-Sped számára terméket, vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozásra és személyre egységesen kiterjed. Központosított beszerzést működtetünk, amelynek folyamata vállalatunk Beszerzési Szabályzatában rögzített módon történik.

Folyamatainkat úgy alakítottuk ki, hogy az egyszerre szolgálja a vállalatirányítás elveit és egyúttal megfelelő gyorsaságot, rugalmasságot és hatékonyságot biztosítson számunkra. Beszerzési stratégiánk igazodik az egységes vállalati stratégiához, annak kialakítása pedig a vállalatvezetés és a beszerzésért felelős szervezeti egység együttes felelőssége. Stratégiai beszerzéseink során döntő szerepet játszik az ár és a szállítási határidő, továbbá figyelembe vesszük a fenntarthatósági szempontokat és előnyben részesítjük a helyi, magyarországi beszállítókat.

 

A Trans-Sped beszerzési gyakorlatának kiemelt jellemzői

Beszerzési irányelvünkről szóló szabályzatunkat időről időre felülvizsgáljuk, és fenntartható vállalatirányításunkat támogatva, pontosításokat teszünk a mindenkori szabályzat részleteiben. A Trans-Sped valamennyi, a beszerzett termékeket, szolgáltatásokat felhasználó szervezeti egysége az ún. Total Cost Ownership szemlélet - teljes birtoklás/teljes életút költség szerint működik. Ennek keretében az adott anyag, eszköz és szolgáltatás igénybevételének, illetve tervezett igénybevételére számított összes felmerülő költsége az azt felhasználó szervezeti egységet terheli. A beszerzési igényeket ennek figyelembevételével szükséges megtervezni és végrehajtani.

A beszerzési folyamat során értékhatárok szerint más-más eljárásrendet alkalmazunk és törekszünk a beszállítók versenyeztetésére. Alacsony értékű beszerzésnél, a költség-haszon elvet követve egyszerűsített eljárást alkalmazunk. Meghatározott érték feletti beszerzés esetén pedig tendert írunk ki, amelynek keretében minden esetben több ajánlat közül választunk.