Felelősségvállalás

Felelősségvállalás
Tevékenységünkből adódóan jelentős hatással vagyunk társadalmi és természeti környezetünkre. Ennek megfelelően küldetésünknek tekintjük a logisztika fenntarthatóbbá, környezetbarátabbá tételét, melynek érdekében számos akciót vittünk már véghez, legyen szó a mindennapi működésünkről vagy új, környezettudatos szolgáltatás bevezetéséről. Alapításunktól fogva a felelős vállalatirányítás, a környezetünkben élőkkel való kölcsönös összhang, a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem cégfilozófiánk szerves részét képzi.

 

A TRANS-SPED FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLJAINAK ALAPPILLÉREI

Az SDG (Sustainable Development Goals) területén bizonyított nagyfokú elkötelezettségünkért elnyert EcoVadis ezüst fokozatú minősítés birtokában, a társadalmi felelősségvállalás terén egyfajta példamutató szerep felvállalását tűztük ki célul mind regionális, mind pedig országos szinten. Ennek érdekében a nyílt és kétoldalú folyamatként értelmezett kapcsolatteremtés lehetőségét biztosítjuk a vállalati környezet tagjainak, ügyfeleinknek, valamint a közvetlenül és közvetve érintett lakosság számára egyaránt. A fenntartható fejlődés iránti elkötelezettségünket – mint elvárt magatartást – partnereink irányába is közvetítjük.

 

 

KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A logisztikai iparág környezetterhelő szektor, így az ellátási lánc minden szereplőjének határozott lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy mérsékeljék a környezeti hatásokat. 

Környezettudatos működésünkért Greengage díjat nyertünk. Fenntartható szemléletünket tükrözi a környezetbarát megoldások, módszerek és járművek alkalmazása: Euro 6-os környezetvédelmi besorolású gépjárműveink átlagéletkora 1,5 év, raktári gördülő eszközeink jelentős része elektromos meghajtású, a hosszútávú célként kitűzött karbonsemleges működés jegyében pedig egy dízelvontatóból átalakított elektromos vontatót is üzembe helyeztünk debreceni telephelyünkön. A kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás csökkentését szolgálja továbbá az egyedi szállítmányozási-fuvarozási szoftver és a sofőrök vezetési technikáját elemző program bevezetése.

 

 

A piacon egyedülállónak számító, országosan elérhető ZERO nevű zöld e-kereskedelmi szolgáltatásunk pedig csomagolóanyag-mentes kiszállítást tesz lehetővé, ezáltal is csökkentve a szektor ökológiai lábnyomát. 

A zöld energiafelhasználás jegyében, a raktári operációkban átfogó energiahatékonysági programot indítottunk, raktárépületeink tetejére napelemparkokat telepítettünk. Prioritásként kezeljük a felelős hulladékgazdálkodás és a hulladékcsökkentés témakörét, nagy hangsúlyt fektetve a szelektív hulladék gyűjtésére, újrahasznosítására, valamint a papírmentes működésre. 

 

 

TÁRSADALMI, SZOCIÁLIS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Vállalatunk felelősséget vállal a közösségért, mely biztosítja számunkra az erőforrásokat, ennek során a befektetett energia tevékeny visszaforgatása lokálisan történik meg. Rendszeresen támogatjuk a helyi közösségeket, adományfuvarral és felajánlással segítjük a rászorulókat és a különböző jótékonysági, nonprofit szervezeteket. 

 

 

Kiemelt területként kezeljük a vezetésbiztonság, mint tevékenységünk alapjának népszerűsítését, továbbá küldetésünknek tekintjük a hazai logisztikai képzés és a fiatalok felelősségteljes szakmai elköteleződésének támogatását. 

 

 

Többszörös Szerethető Munkahelyek Díj és Családbarát Munkahely Díj nyerteseként, a Trans-Spednél elkötelezettek vagyunk a munkahelyi esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód elve, a munkavállalók elégedettsége, továbbképzése, egészsége és jólléte mellett. Támogató és pozitív munkahelyi légkör kialakítására törekszünk, átfogóan foglalkozunk a munkaegészségügy és munkabiztonság kérdéseivel, emellett nagy hangsúlyt fektetünk munkavállalóink személyes és szakmai fejlődésére, a munka-magánélet egyensúlyának megteremtésére.

 

GAZDASÁGI, ÜZLETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Kulcsfontosságúnak tartjuk a társadalmi felelősségvállalással összhangban lévő etikus üzleti gyakorlat, a tisztességes árak és a fair trade biztosítását. A legújabb digitális technológiák alkalmazása révén az üzleti folyamatok automatizálására és optimalizálására törekszünk, a hatékonyság javítása és a vevői igényeknek maximálisan megfelelő szolgáltatások biztosítása érdekében. A magas szolgáltatási színvonalat minőség, környezet- és munkabiztonság politikánk garantálja. A működési folyamatok szabályozása az ISO 9001 minőségirányítási rendszer keretein belül történik, 1996 óta. A környezet megóvása érdekében, 2007-ben bevezettük az ISO 140001 környezetközpontú irányítási rendszert is. Minden telephelyen és üzletágánál elengedhetetlennek tartjuk a munkatársak biztonságos foglalkoztatását. Törekszünk a sérülések és az egészségkárosodások megelőzésére, melyet az ISO 45001 szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerén keresztül biztosítunk.  

Felelős beszerzésünk keretében aktívan teszünk azért, hogy tisztességes és etikus kapcsolattartás, valamint munkavégzés valósuljon meg beszállítóinkkal és ügyfeleinkkel az ellátási lánc egészében, továbbá törekszünk arra, hogy a beszállítói tevékenységeink is fenntarthatóak legyenek, aktívan támogatva partnereinket saját fenntarthatósági céljaik elérésében. A környezetvédelmi szempontokat is szem előtt tartva hosszú távon is fenntartható gazdasági növekedésre törekszünk, miközben értéket teremtünk mind munkavállalóink, mind pedig ügyfeleink számára.  

Vállalkozásunk sikere munkavállalóinkban rejlik, vevőinktől és megbízóinktól kapott bizalmon alapul. Értéket kezelünk, értéket teremtünk – komoly felelősség mindkettő. Ezt pedig nemcsak ki kell érdemelni, hanem tudni kell hosszútávon is fenntartani. Ebből kifolyólag ragaszkodunk a hiteles, tisztességes, etikus működéshez és magatartáshoz.