Minőségirányítás

Minőségirányítás

Minőség

 

A Trans-Sped menedzsmentjének fő vezérelvei a megbízók magas szintű kiszolgálásán alapulnak, melyhez elengedhetetlen a szervezet munkafolyamatainak előírások szerinti végrehajtása. A működési folyamatok szabályozása ISO 9001 minőségirányítási rendszer keretein belül történik 1996 óta.

 

Környezetközpontú szemlélet

 

A Trans-Sped úgy végzi tevékenységeit, hogy folyamatosan szem előtt tartja a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem prioritását, így többek között:

olyan járműflottával rendelkezik, amely a lehető legkisebb mértékben terheli a környezetet; az Euro 6-os környezetvédelmi besorolású gépjárművek átlagéletkora 1,5 év, a saját raktárcsarnokok kivitelezésénél 2010 óta a levegő-levegő szivattyús megoldást preferálja a menedzsment, mely a megújuló energiaforrásokat használja fel az épületek fűtésére és hűtésére.

A jogszabályi előírásokat minden körülmények között betartja, és minden szerződéses partnerrel szemben érvényesíti azokat. A környezet megóvása érdekében 2007-ben bevezette az ISO 140001 környezetközpontú irányítási rendszert is.

 

Biztonságos munkavégzés

 

A Trans-Sped Kft. minden telephelyén és üzletágánál elengedhetetlennek tartja a munkatársak biztonságos foglalkoztatását, törekszik a sérülések és az egészségkárosodások megelőzésére. Az ISO 45001 szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerét a tiszaújvárosi telephelyen külső tanúsító által tanúsíttatja is. Ipari berendezések, gépek javításával és karbantartásával foglalkozó Logisztikai Technológiai üzletága SCC** követelmények szerint is tanúsított.

 

Speciális követelmények

 


A speciális kezelést igénylő áruk mozgatása során a Trans Sped kiemelt figyelmet fordít az átvett termékek eredeti állapotának megőrzésére, az áruszállítás biztonságának és a nyomonkövetés feltételeinek magas szintű teljesítésére.

A Trans-Sped rendelkezik:

 

Integrált politákában a minőségirányítás 

 

Kihasználva a szabványok közötti átjárhatóságot és párhuzamokat, a bevezetett szabványokat integrált rendszerben működteti a menedzsment. Az Integrált Irányítási Rendszer kialakításával a Trans-Sped élenjáró piaci helyzetét kihasználva garantálni tudja partnerei számára a szolgáltatások egyenletes színvonalát, és lehetőség szerint kizárja a kalkulálható bizonytalanságokat. A szolgáltatásaival kapcsolatos szabványi követelményeket az érdekelt felek igényekhez és a tevékenységet szabályozó jogszabályokhoz igazítja, törekvéseit az Integrált politikában fogalmazza meg. A logisztikai folyamatok teljesítése előtt komplexen vizsgálja a lehetséges kockázatokat a partnerek biztonsága, az üzleti és személyes adatok védelme, valamint a környezetterhelés minimalizálása és a vevők optimális kiszolgálása érdekében.

A megbízó árujának maximális védelme érdekében teljes körű vagyon- és felelősségbiztosítási formákkal rendelkezik a Trans-Sped.

 

                                   ISO 9001                    ISO 45001                ISO 14001


 

   

 

A szervezet fontos célkitűzése a szolgáltatások során felhasznált energia hatékony és racionális felhasználása, a szolgáltatások energiateljesítményének folyamatos növelése, ezért törekszik az energiahatékony termékek és szolgáltatások beszerzésére. A környezettudatos beruházások együtt járnak az energiahatékonyság javításával is. Nagyvállalatként energetikai auditálás keretében rendszeres időközönként átvizsgálja energiafelhasználását, energiahatékonyságát.

A Trans-Sped Csoport 2018-tól ezüst fokozatú EcoVadis minősítéssel rendelkezik.

 

A Trans-Sped Csoport alávetette magát az EcoVadis nemzetközi minősítő intézet átfogó vizsgálatának és ezüst fokozatot nyert el a társadalmi felelősségvállalás (CSR) területén bizonyított nagyfokú elkötelezettségéért. Ez a minősítés megjutalmazza mindazt az erőfeszítést és előrelátást, amit a CSR területén kifejtettünk és kiegészíti a már kiterjedt minősítés portfoliónkat. 

Az EcoVadis a fenntarthatóság szempontjából vizsgálja meg a beszállítókat a következő négy területen: Környezet, Munkafeltételek, Üzleti gyakorlat, Ellátási lánc.  E tekintetben a CSR célja, hogy összehangolja a gazdasági, szociális és ökológiai tevékenységeket, és ezt a folyamatos fenntarthatósági elvet a vállalat saját kezdeményezésére a teljes vállalati szinten érvényesítse. A CSR a Trans-Sped Csoportnál már évek óta jelentős szerepet tölt be a stratégiai irányvonalak meghatározó részeként.