Minőségirányítás

Minőségirányítás
Minőség

A Trans-Sped menedzsmentjének fő vezérelvei a megbízók magas szintű kiszolgálásán alapulnak, melyhez elengedhetetlen a szervezet munkafolyamatainak előírások szerinti végrehajtása. A működési folyamatok szabályozása ISO 9001 minőségirányítási rendszer keretein belül történik 1996 óta.

 

Környezetközpontú szemlélet

A Trans-Sped úgy végzi tevékenységeit, hogy folyamatosan szem előtt tartja a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem prioritását, így többek között:

olyan járműflottával rendelkezik, amely a lehető legkisebb mértékben terheli a környezetet; az Euro 6-os környezetvédelmi besorolású gépjárművek átlagéletkora 1,5 év, a saját raktárcsarnokok kivitelezésénél 2010 óta a levegő-levegő szivattyús megoldást preferálja a menedzsment, mely a megújuló energiaforrásokat használja fel az épületek fűtésére és hűtésére.

A jogszabályi előírásokat minden körülmények között betartja, és minden szerződéses partnerrel szemben érvényesíti azokat. A környezet megóvása érdekében 2007-ben bevezette a környezetközpontú irányítási rendszert is.

 
Biztonságos munkavégzés

A Trans-Sped Kft. a tiszaújvárosi divíziójánál a munkahelyi egészségvédelem és a munkabiztonság fokozása érdekében 2015-ben bevezette az OHSAS 18001 szabvány szerinti Munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszert, melynek követelményei a többi telephelyen is érvényesülnek.

 

Hatékony energiafelhasználás

2016-ban az 50001-es szabvány szerinti energiairányítási rendszerrel egészült ki a Trans-Sped irányítási rendszere, melynek fókuszában a szolgáltatásokhoz igénybevett energia hatékonyabb, tudatosabb felhasználása áll. A környezettudatos beruházások együtt járnak az energiahatékonyság javításával is.

 

Kihasználva a szabványok közötti átjárhatóságot és párhuzamokat, a bevezetett szabványokat integrált rendszerben működteti a menedzsment. Az Integrált Irányítási Rendszer kialakításával a Trans-Sped élenjáró piaci helyzetét kihasználva garantálni tudja partnerei számára a szolgáltatások egyenletes színvonalát, és lehetőség szerint kizárja a kalkulálható bizonytalanságokat. A szolgáltatásaival kapcsolatos minőségi, környezeti, munkabiztonsági és energiahatékonysági elvárásait az érdekelt felek igényekhez és a tevékenységet szabályozó jogszabályokhoz igazítja, törekvéseit az Integrált politikában fogalmazza meg. A már meglévő szolgáltatásainak elvégzésekor, valamint az újabbak bevezetésénél és az új eszközök alkalmazásánál a lehetséges kockázatok figyelembevételével biztosítja az egészségvédelmi és munkabiztonsági előírások teljesítését, figyelembe veszi a környezetterhelést elkerülő technológiákat, valamint az energia-megtakarítás, illetve az energiahatékonyság növelésének lehetőségeit.

A megbízó árujának maximális védelme érdekében teljes körű vagyon- és felelősségbiztosítási formákkal rendelkezik a Trans-Sped, és kiemelt figyelmet kap az adatbiztonság is.

 

 

2016-ban az 50001-es szabvány szerinti energiairányítási rendszerrel egészült ki a Trans-Sped irányítási rendszere, melynek fókuszában a szolgáltatásokhoz igénybe vett energia hatékonyabb, tudatosabb felhasználása áll. A környezettudatos beruházások együtt járnak az energiahatékonyság javításával is.
A Trans-Sped Csoport 2018-tól ezüst fokozatú EcoVadis minősítéssel rendelkezik.

A Trans-Sped Csoport alávetette magát az EcoVadis nemzetközi minősítő intézet átfogó vizsgálatának és ezüst fokozatot nyert el a társadalmi felelősségvállalás (CSR) területén bizonyított nagyfokú elkötelezettségéért. Ez a minősítés megjutalmazza mindazt az erőfeszítést és előrelátást, amit a CSR területén kifejtettünk és kiegészíti a már kiterjedt minősítés portfoliónkat. 

Az EcoVadis a fenntarthatóság szempontjából vizsgálja meg a beszállítókat a következő négy területen: Környezet, Munkafeltételek, Üzleti gyakorlat, Ellátási lánc.  E tekintetben a CSR célja, hogy összehangolja a gazdasági, szociális és ökológiai tevékenységeket, és ezt a folyamatos fenntarthatósági elvet a vállalat saját kezdeményezésére a teljes vállalati szinten érvényesítse. A CSR a Trans-Sped Csoportnál már évek óta jelentős szerepet tölt be a stratégiai irányvonalak meghatározó részeként.