Társadalmi felelősségvállalás

Társadalmi felelősségvállalás

A vállalati kultúra szerves részévé téve a társadalmi felelősségvállalást, a Trans-Sped Csoport egyfajta példamutató szerep felvállalását tűzte ki célul mind regionális, mind országos szinten. Ennek eléréséhez szükséges a nyílt, kétoldalú folyamatként értelmezett kapcsolatteremtés lehetőségeinek biztosítása a vállalati környezet tagjainak, az ügyfeleknek, partnereknek, valamint a közvetve és közvetlenül érintett lakosságnak.

Cégcsoportunk tevékenysége jelentős hatással van társadalmi és természeti környezetére, ennek megfelelően kiemelt figyelemmel követjük a társadalmi elvárásokat, aktívan hozzájárulva a lokális és globális problémák megoldásához, valamint folyamatos párbeszédet folytatva a környezetünkben élőkkel és a helyi önkormányzatokkal. Elkötelezettségünket - mint elvárt magatartást - partnereink irányába is közvetítjük.

A társadalmi felelősségvállalás környezeti dimenziójában a következő négy alappillére helyeztük a hangsúlyt: üzemanyag megtakarítás, fenntartható fuvarozás, energiahatékonyság és környezetvédelem. Vállalatunk felelősséget vállal a közösségért, mely biztosítja számunkra az erőforrásokat (munkavállalókat, megrendeléseket), ennek során a beadott energia tevékeny visszaforgatása lokálisan történik meg.

 

Kiemelt területként kezeljük a vezetésbiztonságot, mint tevékenységünk alapját. Ezen belül meghatározó teendőink között tartjuk számon a Holttér kommunikációt, amelyet különböző eseményeken felhívó jelleggel mutatunk be és a biztonságos vezetésre ösztönző jelzésekkel szemléltetjük kamionjaink hátsó ponyváin a megfelelő holttér távolságot. Vezetésbiztonsági tevékenységünk kiegészül a sofőrök kötelező pihenését népszerűsítő kampánnyal is. Cégünk a legmodernebb járművekkel közlekedik, melyek nélkül elképzelhetetlen a biztonságos utazás.

Cégcsoportunk a komplex logisztikai megoldások kivitelezése során elkötelezettséget vállal, hogy munkafolyamatai a fenntartható fejlődés elvének megfelelően, a lehető legkisebb környezetterheléssel járjanak. Előnyben részesítjük a környezetbarát anyagok, módszerek és járművek alkalmazását. A jogszabályi előírásokat maximálisan betartjuk, szerződéses kapcsolatainkban partnereinkkel is érvényesítjük azokat. A partnerek felé a magas szolgáltatási színvonalat minőség, környezet- és munkabiztonság politikánk garantálja.

Fontos számunkra, hogy szolgáltatásainkkal segítsük a rászorulókat, támogassuk a helyi közösségeket és rendszeresen támogatást nyújtsunk a határon túli magyarok megsegítésére és az egészségügy fejlesztésére egyaránt. Vállalatunk egyes jótékonysági szervezeteknek rendszeresen segít az adományok elszállításában is. Munkatársaink is ebben a szellemben tevékenykednek, hiszen évről-évre hozzájárulnak adományozási kezdeményezéseinkhez, nagyvonalúan adományoznak a telephely közeli régiók rászorulói számára.